Βίντεο & Φωτογραφίες

Σε αυτές τις ιστοσελίδες θα βρείτε τις συνδέσεις για βίντεο και φωτογραφίες του Τωβίας Σώρρος από τα ταξίδια του με την εταιρία Nature Discvovery Tours. Αν θα χρειαστείτε φωτογραφίες σε μεγαλύτερη ανάλυση η για την ιστοσελίδα σας, παρακαλώ να επικοινωνήστε με τον Τωβίας Σώρρος! Είναι κρίμα να βρει την δουλειά του κλεμμένη σε άλλες ιστοσελίδες. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο χρειαστήκαν δουλειά, χρήμα και χρόνο και είναι η πνευματική ιδιοκτησία του Τωβίας Σώρρος. Αν θα ρωτήσετε, δεν θα υπάρξει πρόβλημα!nnen.